KATARZYNA GAUER

PORTFOLIO

Moja twórczość malarska poparta jest ciągłą obecnością szkicownika, w który wklejam malarskie zapisko - notatki.
To właśnie one inspirują mnie i są początkiem dla pełnowymiarowych obrazów. Szkice są szybką odpowiedzią na otaczającą mnie naturę, przestrzeń, minione sytuacje i nastroje.

Staram się zanotować w nich najważniejsze informacje, tak aby móc wykorzystać je w późniejszym malarskim procesie. Są pomocą, która zachęca mnie do ciągłej pracy, skarbnicą wiedzy o mojej przeszłości i emocjach. W końcowej fazie pracy stanowią jednak jedynie inspirację i początek finalnych obrazów, w których dopuszczam całkowitą wolność interpretacji i dalszej transformacji, dającą mi radość tworzenia.

Share